Определиха сроковете за кандидатстване по мерките на ПРСР

Публикуването на примерни срокове за кандидатстване по мерките ще улесни кандидатите да планират по-добре подготовката на проектите. Това ще помогне

Прочетете повече