Оставаме страната с най-ниско потребление в ЕС

Потреблението на българите остава двойно най-ниско в сравнение със средното за Европейския съюз равнище за поредна година. Това показват данните

Прочетете повече

Северозападна България отново е най-бедният регион в ЕС

Българският Северозападен район е с най-ниския регионален брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в Европейския съюз (ЕС), измерен

Прочетете повече

България е предпоследна в ЕС по цифровизация

България е на предпоследно място в Европейския съюз (ЕС) по цифровизация, показват данни, представени днес от Европейската комисия (ЕК).

Прочетете повече