Прилагане на приетите от ЕС разпоредби за ДДС върху електронните услуги

Националният  комитетът по ДДС единодушно признава, че определението за електронно предоставяни услуги включва следните елементи.

Повече

За корпоративния данък, ДДС и значението им за потребителите

В средите,  които  обсъждат икономичесите политики на България, често се повдига така важния въпрос за потреблението на гражданите, покупателната им

Повече