Режат наши риболовни кораби за скрап с европари

Субсидиите се отпускат по мерки 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ и 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“

Прочетете повече

Режат наши риболовни кораби за скрап с европари

Субсидиите се отпускат по мерки 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ и 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“

Прочетете повече