Депутатите няма да гледат проекта за отчет за бюджета на НЗОК за 2009 г.

В началото на пленарното заседание депутатите отхвърлиха предложението на левицата като точка в дневния ред да влезе проекта за отчет

Прочетете повече