Оградата се превръща в държавна тайна, а всяко разследване – в цензура

Оградата по българо-турската граница и всяка тема, свързана с преминаването й, качеството на строителството се превръща в държавна тайна, това

Прочетете повече

Отпадна банковата тайна за сметки на българи в Швейцария

Новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото между Република България и Конфедерация Швейцария неше подписана

Прочетете повече