Deutsche Bank сравнява блокчейн технологията с Интернет

Интересна графика, съставена от Deutsche Bank, сравнява еволюцията на ранния етап на интернет и блокчейн технологията.  Тя показва, че двете

Повече