Thomson Reuters вероятно ще изчислява СОФИБОР от 1 юли 2018 г.

Thomson Reuters вероятно ще изчислява пазарните индекси СОФИБОР и СОФИБИД от 1 юли 2018 г., съобщи Менда Стоянова, председател на комисията по бюджет и финанси в парламента, пред БНР. По думите й в момента се водят преговори.

Според източници на „Капитал“ разговорите се водят от месеци, като процесът не е финализиран поради фактори от техническо и регулаторно естество, но очакванията са това да се случи. Към днешна дата обаче въпросът все още е отворен, коментираха от банковия сектор. За тях и за клиентите им темата е важна, тъй като засяга основен ценообразуващ индекс, включен в лихвите на множество договори по кредити в левове.

Името на компанията до момента не е оповестявано, тъй като Thomson Reuters е глобална борсово търгувана компания и информация от подобно естество оказва влияние на поведението на инвеститорите.

Защо и как

Промяната в администрирането на СОФИБОР от БНБ до 1 юли към друг администратор се налага от изскванията на Регламент 2016/1011 на Европейския съюз относно индексите, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори, който се въвежда и в българското законодателство. Цялата тази промяна се наложи заради скандала с манипулирането на LIBOR през 2012 г. Според този регламент след 1 януари 2018 г. бенчмарковете трябва да се изготвят от лицензирани или регистрирани администратори от Европейския съюз или от трета държава, включени в регистър, поддържан от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

За промяната, която ще засегне индекса, е известно още от март миналата година, когато самата БНБ оповести, че от 1 юли 2018 г. ще преустанови изчисляването на индекса във връзка с изисквания на европейски регламенти и въвеждането им в българското законодателство. Решението е именно във връзка с прилагането на изискванията на регламента, чиито разпоредби са заложени в проект за промени в Закона за кредитните институции, Закона за потребителксия кредит и Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители, внесени на 2 май 2018 г. от Менда Стоянова. Дори те да не бъдат гласувани обаче, регламентът има пряко действие и директно се прилага и в България.

С промените ще бъде записано, че когато пазарен индекс, който банки ползват за формиране на референтен лихвен процент по договори за кредит, се промени съществено или вече не се изготвя, банките ще го заменят с друг. Замяната ще се случва по план, изготвен от банките, представен в БНБ и одобрен от регулатора. В тези планове банките представят към какви индекси ще транзитират при образуването на референтния лихвен процент, евентуално заменяйки СОФИБОР, както и методите на изчисляване.

Ако не е СОФИБОР

Ако Thomson Reuters или някой друг поеме изчисляването и поддържането на СОФИБОР, на банките няма да им се наложи да правят рязък завой за пренастройване в лихвообразуването. При забавяне обаче може да се наложи да се мислят алтернативни решения към какво да се вържат плаващите лихви по левови заеми.

Възможни варианти са избор на индекс, изчисляван на база данни от официална статистическа информация, комбинация от индекси с обвързване с цената на финансиране. Изискването на регламента е да са публично достъпни данни. Всяка банка сама решава какъв вариант и каква комбинация да приложи. Обявяваната ежемесечно от БНБ средна пазарна ефективна годишна лихва по депозитите е един такъв публичен индекс, който директно обвърза цената на кредита с цената, на която се финансира банката.

По думите на Менда Стоянова пред БНР в предложенията за промени в българските закони различното от това, което е посочено в текста на регламента, е, че предлаганите законови промени указват, че в момента, когато се прави замяна на индекси, когато един индекс престава да съществува, не трябва това да влошава положението на клиентите и договорените лихвени нива да бъдат повишавани. Според Менда Стоянова в предложените промени е предвидено, ако предсрочно в първите 5 години се погаси кредит и това се случи при промяна на съответната формула за изчисляване – на базата на това, че някой от индексите е заменен, потребителят може да смени банката си, без да плаща наказателна санкция. По думите й промените трябва да влязат в сила от 1 юли 2018 г., информира в.Капитал.

Промяната засяга основно договори за жилищни и потребителски кредити с банки, но индексът свободно може да е бил ползван във всякакви други договорни взаимоотношения между търговски контрагенти за плащания, задължения и др. Няма официални данни колко са договорите за кредити, които биха били засегнати от евентуална промяна. Асоциацията на банките в Бългрия не събира такава информация. Това се счита за търговска информация за всяка банка. От БНБ също няма данни за броя на договори с референтен лихвен процент, използващ СОФИБОР.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *