Монбат отчита ръст в консолидираните си продажби от 37.7%

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец август 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 30 608 хил. лева, което представлява увеличение от 37,70% в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец август 2017 г., посочиха публикуваните данни на компанията.Монбат отчита ръст в консолидираните си продажби от 37.7%.

Резултат с изображение за monbat

Обобщените данни за първите осем месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 191 370 хил. лева, което представлява намаление от 2,40 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2017 г.

Реализираните през първите осем месеца на 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 191 370 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция 176 744 хил. лева
Стоки 2 670 хил. лева
Услуги 2 738 хил. лeвa
Други 9 218 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец август 2018 г. е 1 045 хил. лева, преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата с 23,50 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец август 2017 г.

Обобщените данни за първите осем месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 4 935 хил. лева, което представлява намаление на печалбата със 69,30 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2017 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец август 2018 г. EBITDA в размер на 2 623 хил. лева, което представлява повишение от 3,5 % в сравнение с постигнатото през месец август 2017 г.

Обобщените данни за първите осем месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 19 271 хил. лева, което представлява понижение от 28,70 % в сравнение със същия период на 2017 г.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: EBITDA и печалбата преди облагане с данъци за съпоставимия период на 2017 година са коригирани с:

• 3 050 хил. лева – във връзка с ефекта върху осеммесечния период на 2017 г. от счетоводната грешка, произтичаща от липса на консолидационни елиминации на печалба от вътрешно-групови продажби. Счетоводната грешка е подробно описана в бележка 4 на Годишния консолидиран одитиран отчет на Монбат към 31.12.2017 г., информира investor.bg .
• 1 427 хил. лева във връзка с ефекта върху седеммесечния период на 2017 г. от липсата на приход, свързан с държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии в Монбат Рисайклинг Сърбия. Oчаканата субсидия беше първоначално начислена в годишния консолидиран финансов отчет за 2017 на Монбат, но в последствие сторнирана с оглед на коригиращи събития след датата на отчета – подробно описани в Годишния консолидиран одитиран финансов отчет на Монбат АД към 31.12.2017 г.

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *