Алтерко ще развива смарт продукти и услуги

Появата на нови компании на Българската фондова борса винаги ги поставя в центъра на вниманието. А тази година БФБ – София посрещна нов член в семейството си – „Алтерко“ АД.

Появата на нови компании на Българската фондова борса винаги ги поставя в центъра на вниманието. А тази година БФБ – София посрещна нов член в семейството си – „Алтерко“ АД.

Първичното публично предлагане (IPO) на акции на дружеството приключи успешно на 19 октомври на цена за акция 1,45 лв. Близо 200 лица с над 340 подадени заявки взеха участие в първичното публично предлагане на акции на технологичната компания. Финалното разпределение на акциите показа, че 2/3 от всички акции са записани от физически лицa. От 1 декември, когато официално започна търговията с акции на компанията, цената им нараства с над 65% до 2,4 лв. към 4 януари.

Kаква беше 2016 година за Алтерко ?

Една от най-успешните ни години, заяви пред Investor.bg изпълнителният директор на компанията Димитър Димитров. „Пораснахме не само с още една година в бизнеса. Пораснахме като компания – нов статут, нови продукти, нови хора, нови проекти и нови успехи, които продължаваме да постигаме дори в края на годината“, заяви той.

Въпреки това Димитров не се ангажира с конкретни прогнози за бъдещето. „Към настоящия момент изпълняваме ангажимента, който поехме към нашите инвеститори с проспекта за първично публично предлагане, като към днешна дата постигаме заложените финансови цели“, коментира той, като изрази надежда, че бъдещите финансови резултати  ще оправдаят доверието на инвеститорите.

Финансови резултати

През първите девет месеца на 2016 година значимостта на приходите от продажба на „умни“ устройства се увеличава, като към края на деветмесечието достига 14,7% от общите консолидирани приходи на групата.

Приходите от продажби през деветте месеца на 2016 г. бележат ръст спрямо същия период на предходната година с 23,27% до 23,4 млн. лв., което води и до ръст на брутната печалба с 15,07% за същия период до 7,3 млн. лв. Нетната печалба за периода е в размер на 1,7 млн. лв. при 208 хил. лв. през миналата година.

Основната тенденция, която се забеляза за деветте месеца на 2016 година, в сравнениe с финансовото състояние към края на 2015 година, е подобряване на събираемостта на вземанията, което поради спецификата на бизнеса с услуги с добавена стойност, от своя страна води и до намаляване на обема на търговските задължения.

През деветте месеца на 2016 година се наблюдава и увеличение на  нетекущите активи, което се дължи основно на капитализирани разходи от развойна дейност в Алтерко Роботикс ЕООД, закупуване на лицензи за осъществяване на техническа свързаност с нови мобилни оператори, капитализирани разходи за нова билинг система за района на Азия, капитализирани разходи за разработка на платформа за маркетинг, която ще се използва за дейностите на дружествата в Европа, Азия и Америка.

Преди IPO-то…

Извън стъпването на борсата, компанията съсредоточава усилията си върху своите продуктови линии – MyKi, She и Shelly.

“Получихме първите си поръчки и подготвихме първите бройки часовници миналия декември (2015 г.) – едва няколкостотин броя. Екипът на „Алтерко Роботикс“ се състоеше от шестима души, а продуктът не беше познат на никого. В момента си партнираме с водещи мобилни оператори в над 10 държави извън България, продажбите надхвърлят 40 хил. броя, продуктът е избиран от все повече потребители, а екипът зад този проект наброява 30 човека“, посочва Димитров.

Оправданите очаквания

IPO-то регистрира голям интерес от страна на инвеститорите, доказателство за което са достигнатата цена от 1,45 лева за акция и презаписването на емисията с над 2,5 мнл. заявки при предлагане на едва 1,5 млн. акции. Първите седмици на търговия на акциите на борсата затвърдиха тази тенденция, коментира Димитров.

Въпреки това той не се ангажира с прогнози. „Знаете, че „по-голям от пазара няма“. Вярвам в успеха на проектите, върху които работим в момента, както и в качеството на продуктите и услугите, които компанията предлага, пише investor.bg. Надявам се, че и инвеститорите ще повярват в нас и че цената на акциите ще задържи високи нива“, заяви Димитров.

Какво ново да очакваме от Алтерко през 2017 г.?

„Алтерко“ ще спази поетия към инвеститорите ангажимент да вложи получените от IPO-то средства за развитието си в областта на „Интернет на нещата“, „защото вярваме, че това е бъдещето“, обясни Димитров. „През 2017 г. ще продължим да разширяваме портфолиото от услуги и продукти, като първите новости можете да очаквате още в началото на новата година. Засега ще ги запазя в тайна“, посочи той.

Продуктите за автоматизация на дома и индустрията бяха представени на национални и международни изложения в Европа и Азия, а през януари 2017 г. ще бъдат показани и в САЩ на най-голямото изложение за потребителска електроника CES.

Не остават на заден план и услугите в сферата на телекомуникациите – нотификации, мобилен маркетинг и микроразплащанията през системите на мобилните оператори. През изминалата година стартира и услуги по онлайн разплащания, които ще продължи да развива и през 2017 г.

„През 2017 г. ще продължим да развиваме Voice и SMS услугите, в която сфера компанията има дългогодишен опит. Особени усилия и средства ще бъдат инвестирани обаче приоритетно в развитието на смарт продукти и услуги“, обясни Димитров.

Новите трудности…

Ще продължим да търсим нови пазари и партньорства за предлагане на нашите продукти и услуги. Друга приоритетна линия е вътрешната реорганизация на компаниите от групата, с цел постигане на по-голяма оперативност, по-добър контрол и по-добри финансови резултати. Предизвикателство ще бъде и всичко свързано с публичния статут на компанията, доколкото той е свързан не само с цената на акциите, но и с редица административни и законови задължения и ограничения.

Колко голям е потенциалът за развитие на IT сферата у нас?

„Основна тенденция на бизнеса и администрацията в развитите държави е преминаване към все по-голяма автоматизация на основни процеси, защото това намалява процента на грешки и повишава ефективността. Такава автоматизация не би била възможна без IT технологиите, а България разполага с достатъчно добър ресурс от квалифицирани кадри в тази област и по мое мнение и през следващите години ще бъде обект на интерес от страна на аутсорсинг компании в тази област“, смята изпълнителният директор на Алтерко.

IT сферата у нас обаче продължава да изпитва известни затруднения.

За разлика от повечето IT компании на българския пазара, „Алтерко“ АД е изцяло българска собственост и развива свои собствени продукт. По думите на Димитров компанията се е сблъскала с недостиг на кадри с конкретна тясна специализация и достатъчно практически опит. По думите му това е сериозен проблем и определено изисква усилия, както от страна на бизнеса, така и от страна на държавата за неговото разрешаване.

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *