Бюлетин № 4 / 06.03.2023г. на „Е-Бизнес Клъстер“ относно Европейски програми за финансиране

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, КОМПОНЕНТ 6 УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ, Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Механизмът дава възможност за финансова помощ на държавите членки за изпълнение на публични инвестиции и реформи, свързани с екологичния и цифров преход.

КОМПОНЕНТ ,,УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ на Националния план за възстановяване и устойчивост е насочен към:

Повишаване на конкурентоспособността и устойчивото управление на земеделските стопанства в условията на климатичните промени и изискванията за опазване на околната среда.

Техническо и технологично обновление на аграрния отрасъл – по-добра база за изпълнение на изискванията за екологосъобразно земеделие.

Подробности:Бюлетин_4_ЕБК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *