Дългът ни скочи с €2 млрд. за година и с €500 млн. за месец

Дългът на България към края на декември 2016 година възлиза на 13,7619 млрд. евро, което е 29.4% от БВП, отчете Министерството на финансите. Нарастването е с 500 млн. евро за месец.Спрямо ноември дългът нараства с 557, 8 млн. евро, а спрямо година по-рано – с 2,1238 млрд. евро.
Вътрешните задължения през последния месец на миналата година са в размер на 3,4895 млрд. евро, а външните – в размер на 10,2724 млрд. евро.
В рамките на изминалата година вътрешният дълг се е свил с 189,9 млн. евро, докато външният дълг е нараснал с 2,3137 млрд. евро. Трябва да се има предвид, че основна причина за увеличаването на външния дълг през 2016 година е успешното емитиране на нови еврооблигации през март 2016 година за 1,994 млрд. евро.
В края на отчетния период (31-ви декември 2016 година) делът на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) нараства до 29,4% спрямо 25,7% в края на 2015 година, като делът на вътрешния дълг е 7,4%, а на външния дълг – 22,0%.
На 15 декември България плати над 500 млн. евро за реакторите за АЕЦ Белене.
За 2017 г. бюджетът не предвижда увеличение на дълга. На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2017 г. да бъде положително в размер на 867,3 млн. лв. (0,9% от прогнозния БВП). За сравнение за януари 2016 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 991,6 млн. лв. (1,1% от БВП). Следва да се отбележи, че през първото полугодие на 2016 г. постъпиха значителни по размер грантове от ЕС, които представляваха възстановени извършени в края на 2015 г. разходи по европейските програми, което от своя страна бе свързано със сроковете за окончателно разплащане към изпълнителите по проектите по предходния програмен период 2007-2013 г. Поради тази причина съпоставено със същия период на 2016 г. постъпленията в частта на приходите от помощи от ЕС за януари 2017 г. са по-ниски, което при други равни условия се отразява и в по-малко по размер превишение на приходите над разходите по КФП за месеца.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *