Държавата ще иска фалит на „стиснати“ фирми

Държавата може да  си влезе в ролята, след като Главната инспекция по труда вече е започнала дейностите по иницииране на производство по несъстоятелност по Търговския закон. Това стана възможно след промени в Кодекса на труда от днес. С тях бе разрешено на Главна инспекция по труда да може да подава искова молба до съда за откриване на производство по несъстоятелност при неизплащане на трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите. За тази поправка настояваше омбудсманът Мая Манолова.
Новата функция ГИТ ще започне да изпълнява от 31 март догодина, първоначалният срок беше 1 юли 2018 г. Първоначалната идея е била новата функция да влезе в сила след обнародването на закона, съобщи БТА.
Заради необходима промяна в Устройствения правилник на Агенцията, за да бъде поета тази напълно нова за институцията дейност, свързана с търговското, а не с трудовото право, беше наложително, а не каприз, гласуването на отсрочка за влизане в сила на новите текстове, посочват от ГИТ.
В съобщението се отбелязва, че е необходимо и задължително обучение на инспекторите и юрисконсултите в новата за тях правна рамка. Освен промяната в Устройствения правилник на Агенцията, е необходимо да бъде разписана
Процедура за извършване на проверките, свързани с иницииране на откриването на производство по несъстоятелност, така че при тях да се събират годни за съда доказателства. За да бъде изобщо разгледана по същество от съда, всяка искова молба трябва да бъде подкрепена с необходимите доказателства.
До момента ГИТ е събирала доказателства само за установяване на нарушение, касаещо неизплащането на възнаграждения, което е било достатъчно, за да се предприемат принудителни административни мерки и да се потърси административно-наказателна отговорност по Кодекса на труда.
Не е изследвано специално какъв дял от всички наети са засегнатите лица, нито каква е конкретната дължима сума за всеки. При всеки отделен случай, макар и да е бил на вниманието на Инспекцията досега, ще трябва да бъде извършена нова проверка за събиране на доказателства, годни да подкрепят исковата молба.
Ще трябва да се разпишат правила как да бъде извършена такава, след като в някои от случаите вече няма работодател, който да бъде открит за предоставяне на нужните документи, се посочва в съобщението. От ГИТ допълват, че промените в закона не изясняват въпроса към кой момент ще се инициира стартиране на процедурата.
Не е ясно и как да се действа, ако междувременно – между входирането и съдебното дело, работодателят е изплатил възнагражденията, допълват от ГИТ. Според трудовата инспекция друг проблем е самото установяване на задълженията, които ГИТ не би могла да установи без съдействието на търговеца длъжник, тъй като не е страна по съответното трудово правоотношение, за разлика от работниците, които би трябвало да съхраняват у себе си документи, отнасящи се до плащанията към тях. Контролните органи на ГИТ нямат правомощия да изземват принудително документи, от които би могло се установи дали има и в какъв размер са неплатените възнаграждения.
Събирането на такава информация зависи от съдействието на трети лица, които често не са заинтересовани да я предоставят, поради което нейната достоверност би могла само да се предполага. За изясняване на тези въпроси ГИТ ще разчита на съдействие от юристи – експерти в Търговското право. „Надяваме се, с помощта на депутатите,
Процедурата за извършване на проверки за събиране на доказателства относно иницииране откриването на производство по несъстоятелност, разписана от юристи в Агенцията, да бъде съгласувана и с Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание“, заявяват от ГИТ.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *