Държавният дълг на България нараснал с 560 млн. евро за една година

 В края на миналата година номиналният размер на държавния дълг е възлизал на 5 млрд. и 945,9 млн. евро. Близо 3,5 млрд. евро е външният дълг на страната, а вътрешният възлиза на почти 2,5 млрд. евро. В края на периода държавният дълг е бил 15,5% от брутния вътрешен продукт. От финансовото ведомство отбелязват, че ръстът се дължи на полученото през 2011 г. ново вътрешно и външно финансиране и разликите във валутните курсове при преоценката на дълга. В края на 2011 г. 53,3% от дължимите суми са в евро, 28,6% в левове, 15,6% в щатски долари и 2,5% в други валути. Във валутната структура на държавния дълг се запазва тенденцията към увеличаване на относителния дял на дълговите инструменти, деноминирани в лева. Това допринася за ограничаване на рисковете, следствие от изменението на валутните курсове на международните пазари, отбелязват финансистите. Според официални данни в началото на юли България е плрасирала в пълен обем емисията еврооблигации в размер на 950 млн. евро при лихвен купон от 4.25%. Постигнатата доходност е 4.436%. (Доходността зависи както от лихвата, така и от това дали книжата се продават по-евтино или по-скъпо от номинала. Тя е по-меродавният показател – бел. ред.)

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *