ЕК одобри българската Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Мариан Фишер Боел подписа решението за одобрение на българската Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. След проведеното на 19 декември 2007 г. заседание на Комитета за развитие на селските райони към Европейската комисия, на което беше обсъдена и одобрена единодушно Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год., още същия ден беше подписано и официалното Решение на Комисията – № C(2008) 755 за одобрение на Програмата.До няколко дни се очаква ЕК да направи и първото авансово плащане по Програмата, в съответствие с условията на Регламент (ЕС) 1290/2005 г. Програмата за развитие на селските райони разполага с шест пъти по-голям бюджет от този на предприсъединителната програма САПАРД, съобщиха от Министерството на земеделието и продоволствието.Предвидените за усвояване средства, за целия период 2007-2013г., възлизат на 3 млрд. и 242 млн. евро, от които 2 млрд. и 609 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 633 млн. евро средства от държавния бюджет.Програмата ще се прилага на цялата територия на България, но географският обхват на мерките е различен в зависимост, както от стратегическите приоритети и целите, които следва да се постигнат в края на програмния период, така и от разграничението с Оперативните програми по Структурните фондове, с оглед избягване на двойно финансиране.За всяка от мерките от Програмата се изготвят подробни наредби, които ще бъдат публикувани в Държавен вестник. В помощ на потенциалните кандидати се разработват и ръководства /помагала/ за кандидатстване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *