Износът на БГ за трети страни намалява от началото на 2012

Основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия, Република Македония и Обединените арабски емирства, които формират 50.6% от износа за трети страни. Значително нараства износът за Обединените арабски емирства, Канада, Сирия и Бразилия, докато най-голям спад е отчетен при износа за Сингапур, Индия, ЮАР и Иран. През април 2012 г. износът за трети страни намалява с 5.0% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 1.2 млрд. лева. Вносът на България от трети страни за първите четири месеца на 2012 г. се увеличава с 13.3% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 6.5 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям ръст бележи вносът от Перу, Босна и Херцеговина и Бразилия, а най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Казахстан, Израел и Украйна. През април 2012 г. вносът на България от трети страни нараства с 22.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на над 1.9 млрд. лева. Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни за периода януари – април 2012 г. е отрицателно и е на стойност 1 620.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 1 292.3 млн. лева. През април 2012 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 715.2 млн. лева. При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите четири месеца на 2012 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“, а най-голям спад – при износа от сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“. При вноса от трети страни най-голям ръст е отчетен в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“, докато най-голям спад – в сектор „Храни и живи животни“. През първите четири месеца на 2012 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 12.3 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът намалява с 1.7%. През април 2012 г. общият износ е в размер на 3.2 млрд. лв. и се увеличава с 2.5% спрямо същия месец на предходната година. През периода януари – април 2012 г. в страната общо са внесени стоки на стойност 15.4 млрд. лв. (по цени CIF), или с 9.8% повече спрямо същия период на предходната година. През април 2012 г. общият внос нараства с 11.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4.2 млрд. лева. Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през периода януари – април 2012 г. и възлиза на 3 125.7 млн. лв., което е с 1 592.5 млн. лв. повече от салдото за първите четири месеца на 2011 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото за периода януари – април 2012 г. също е отрицателно и е в размер на 2 376.1 млн. лева. През април 2012 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно и възлиза на 991.1 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е на стойност 773.3 млн. лева.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *