Как Германия спасява европейската икономика

В сърцето на Европа се формира нова верига на стойността, в центъра на която се намира Германия. Германските компании постепенно изнасят своето производство в Чехия, Унгария, Полша и Словакия, превръщайки се в гарант за икономическото благоденствието на тези страни, сочи анализ на Международния валутен фонд.

От 1996 г. до 2011 г. делът на износа в брутния вътрешен продукт на Германия и страните от Централна Европа сериозно нарасна. Регионът стана по-открит и интегриран в световната икономика. През същия този период значително се увеличи и обемът на търговията между Германия и ЦИЕ.

Увеличаващата се верига на доставките отразява нарастването на търговията с междинни стоки. При това крайното търсене в Германия вече не определя обемите търговия, интеграцията е отишла много по-далеч, считат от МВФ.

През 2008-2009 г. търсенето на инвестиционни стоки и стоки за крайно потребление в Германия и в останалите страни по света се сви с над 1%.

Подобен шок през 2011 г. би довел до далеч по-слабо намаляване на производството в Германия, отколкото ако се беше случил през 1996 г.

Това е свързано с факта, че делът на износа в германската икономика е нараснал от 24% до 48% през разглеждания период. Намаляването на търсенето забавя инфлацията и реалният обменен курс на германското евро, а това стимулира експортния растеж и стабилизира БВП.

Германия и Централна Европа в далеч по-голяма степен ще пострадат от намаляването на търсенето в другите страни по света. През 2011 г. ефектът от това би бил далеч по-силен, отколкото през 1996 г. Двата региона във все по-голяма степен зависят от световната икономическа активност.

Ето защо Германия не може да помогне на Европа с допълнителни бюджетни разходи. Като цяло влиянието на германската бюджетна политика върху икономиката на страната съществено е намаляло: през 1996 г. тя би могла да увеличи темповете на растеж на брутния национален продукт с 1.3%, а през 2011 г. нейното потенциално влияние намаля до 0.7% в резултат на отварянето на германската икономика към региона и света.

Нещо повече фискалните стимули във Федералната република почти не оказват влияние върху страните от Централна Европа и върху останалия свят.

Германия има балансиран бюджет и се ползва със статута на остров на стабилността. Именно това осигурява нейната главна роля във веригата на доставките в Източна Европа.

Ако това не беше така, според МВФ, държавният дълг на Германия щеше да е с 30 процентни пункта по-висок или същият като в останалите големи европейски икономики. Германските корпорации щяха да потънат в дългове, а потребителската сила на домакинствата щеше да е далеч по-малка.

Оказва се, че Германия наистина играе ролята на стабилизатор на европейската икономика. /Финмаркет/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *