Кофас ревизира рейтинга на България в негативна посока, бизнес рискът се повишава

България се нареди сред 47-те държави, чиито рейтинги бяха понижени от международната агенция за управление на кредитния риск Кофас (Coface) заради последиците от световната финансова криза.
Компанията свали рейтинга на България от А4↓ на В, с което официално отчете повишаването на бизнес риска в страната. Предишната актуализация на рейтинга от А4 на А4↓ бе направена през 2008 година, когато Кофас постави България в списъка настраните с негативна тенденция и под специално наблюдение.
България очаквано е сред страните с намален кредитен рейтинг, защото беше отчетено повишаване на уязвимостта й от външния икономически шок. Тази промяна на рейтинга е предвидима и не бива да ни стряска, обясни Камелия Попова, управител на Кофас България.
Макар и „привнесена“ за България, от началото на годината световната икономическа криза вече има своите реални проявления у нас и просрочията при плащане видимо се увеличиха. Силната ни зависимост от външни фактори и чуждестранни инвестиции, както и затрудненията в експортно-ориентираните сектори, също доведоха до увеличаване на бизнес риска, допълни тя.
Анализите на Кофас показват, че към края на миналата година глобалната криза все още не оказва пряко въздействие върху България. До тогава не се наблюдаваха и реално влошаване на тендециите при плащанията у нас, както и сериозно увеличаване на междуфирмената задлъжнялост.
Към края на първото тримесечие на тази година, обаче, експертите на Кофас отчитат между 10 и 20% увеличение на просрочените вземания в България. Най-силно засегнати са обичайните високорискови отрасли като строителство и селско стопанство. В строителството ръстът на просрочията е над 50% спрямо същия период на миналата година.
Традиционно стабилните, предимно експортно-ориентирани отрасли -като текстил и метали, също са сериозно засегнати от драстично влошената конюнктура на международните пазари. Причините за това са намаляване на поръчките, спад на цените в световен мащаб и нестабилно финансово положение на техни традиционни партньори в чужбина, коментира Камелия Попова.
В световен мащаб експертите на Кофас отчитат над 50% увеличение на лошите плащания за 2008 година. Световната криза води до влошаване на бизнес климата в десетки държави и,съответно, до промяна на кредитните им рейтинги.
Негативна актуализация понася не само България, но и всички държави от Западна и Централна Европа, както и развиващите се пазари в източната част на Стария континент.
Аналогична промяна от А4↓ на B Кофас отсъди и за Румъния. Най-сериозно увеличаване на бизнес риска експертите установиха в Испания, Обединеното кралство, Ирландия, Исландия, Норвегия, Естония и Латвия, които губят по 2 точки от рейтинга си наведнъж. Промяна със знак минус официално е регистрирана и за САЩ, както и редица страни в Южна Америка и Азия. Много малко държави и региони, сред които традиционно бързо растящи икономики, запазват предишното си ниво на риск. Това са
Индия, Бразилия, Китай, Средният Изток и Северна Африка.
Последните анализи на Кофас предвиждат, че пикът на финановата криза вероятно ще бъде достигнат през първата половина на 2009 г. Експертите не се отказват от прогнозата си за обрат в положителна посока след юли, когато се очаква низходящата тенденция в световната икономика да спре. Първите категорични признаци на подобрение в световен мащаб от Кофас предвиждат за началото на 2010 г.
Кофас е една от международните организации, които изготвят рейтинги на държавите, като наблюдават постоянно развитието на икономиките им. Експертите на компанията следят нивата на кредитния риск в 155 държави в света и рейтингът им отразява тенденциите в три основни насоки: бизнес климат, икономически и финансови перспективи и фирмено поведение на плащане. Класификацията е в седем нива – А1, А2, А3, А4, В, С и D в посока увеличаване на риска.
Кофас България е част от международната мрежа на COFACE – световен лидер в информацията и управлението на вземания, кредитното застраховане и факторинга. На глобално ниво COFACE обслужва 130 000 клиента от всички националности, сектори и
големина на компаниите. Компанията има 7000 служители в 65 офиса по света.
COFACE изгражда първата световна информационна, рейтингова и застрахователна система. Нейната информационна база данни включва 50 милиона компании. COFACE е дъщерно дружество на „Натиксис“, чийто акционерен капитал възлиза на 12.9 милиарда евро в края на юни 2008 г.
Рейтингът на Кофас показва нивото на средносрочен риск по време на краткосрочните търговски транзакции от дружествата в дадена страна.
Рейтингът се основава на три модула: икономически, политически и финансов профил на страната (като например
слабости в геополитическата среда, икономическа уязвимост, риск от криза на ликвидността на чуждестранната валута, външна прекомерна задлъжнялост, държавна финансова уязвимост и слабост в банковия сектор), бизнес климата и история на плащане
на дружествата.
Тези три модула се съчетават за постигането на световен рейтинг, който се определя за всяка от наблюдаваните 155 страни. Рейтингът се обновява редовно (на тримесечен период) от специален комитет от експерти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *