НАП: 2,4 млн. лв. ДДС се опитали да укрият строители при сделки

2,4 млн.лв. ДДС се опитали да укрият строители от София, София област, Благоевград и Кюстендил при сделки за учредяване право на строеж на жилищни сгради от фирми, които срещу това се задължават да изградят определени имоти на собствениците на земята. Това установиха инспекторите на столичната НАП след ревизия на 20 строителни предприемачи. Сред най-големите длъжници е строител от София, неначислил ДДС за 807 хил.лв. Заедно с натрупаните лихви той дължи на хазната над 1 млн.лв. Близо 2 млн.лв. от допълнително установените задължения са обезпечени още в хода на ревизионното производство чрез запор на банковите сметки на длъжниците. В скоро време ще приключат ревизиите на още 10 предприемачи. Очакванията са от тях да излязат на светло над 1 млн. лв. задължения. Правната квалификация на придобиването на право на строеж срещу жилища или друга застроена площ е сделка за замяна. При нея съгласно Закона за задълженията и договорите се извършват две сделки: всяка от страните е продавач на това, което дава, и купувач на това, което получава т.нар бартер. В случая се купува право на строеж и се продава застроена площ. Задължението на строителя е да издаде данъчна фактура с начислен ДДС, ако е регистриран по ЗДДС тъй като извършва доставка на облагаема стока, или с тази сделка да се регистрира по ЗДДС. Фактурата следва да се издаде в 5-дневен срок след датата на договора за замяна, който трябва да бъде нотариално оформен. Придобитото право на строеж струва за фирмата толкова, колкото жилищата или застроената площ, която съгласно договора предоставя в замяна. Което означава, че ДДС се начислява върху пазарната цена на имота. При проверките, инспекторите установили, че най-често собствениците на земята и строителите сключват два договора. Единият е нотариално оформен договор за учредяване право на строеж. В него обаче, не се посочва, че срещу това собствениците на земята получават от строителя имоти под формата на обезщетение. Почти винаги има и друго допълнително споразумение, в което се описват всички подробности по сделката. По този начин, когато жилищните сгради са готови строителите или не начисляват ДДС върху имотите, предоставени на собствениците на земята или начисляват косвения данък върху данъчната оценка на учреденото вещно право. В краен случай данъкът се определя върху силно занижената стойност на имотите, а не върху пазарната цена. Според анализа на дирекция „Управление на риска“ в НАП, строителството е един от браншовете, които са особено рискови за укриване на данъци. Само от неправомерно прехвърляне право на строеж хазната губи средно на година повече от 42 млн.лв. „Бумът в строителството от предходните години доведе до значително нарастване на опитите за злоупотреби

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *