Небанковите кредитни институции ще предоставят данни в кредитния регистър

Управителният съвет на БНБ прие изменение в Наредба № 22 за Централен кредитен регистър (ЦКР), с която задължава недъщерните дружества на банки, лизингови дружества и други финансови институции да предоствят информация в регистъра.
В същото време тези институции ще могат и да ползват информация от регистъра.
Стъпката се прави с цел подобряване на информираността при вземане на кредитни решения, която ще допринесе за подобряване на качеството на активите в българската финансова система.
Разширяването на обхвата и на функционалността позволява на банките и на небанковите финансови институции по-бърз и по-прецизен анализ и оценка на кредитния риск с цел да не се забавя растежа на кредита за реалния сектор.
Промяната в наредбата е на база промените в чл. 56 на Закона за кредитните институции.
За момента липсва списък с кредиторите, които ще бъдат обхванати от промяната, като от БНБ уточниха, че списъкът с тези дружества е в процес на изготвяне и още не е публикуван.
От централната банка уточниха, че промяната не обхваща заложните къщи. Промяната обхваща компании като Ти Би Ай Кредит АД, Изи Кредит АД, Овергаз Капитал АД, Ти Би Ай Лизинг АД и други.
Досега тези институции ползваха данните в Централения кредитен регистър непряко чрез своите контакти в банките

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *