Обедняваме бавно, но не неусетно: Доходите се увеличават с 4.9 %, а разходите – с 5.3 % през 2-ро тримесечие

Общият доход средно на човек от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1547 лв. и спрямо същия период на 2018 г. се повишава с 4.9 на сто. За това съобщиха от  Националният статистически институт. Общият разход на човек от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1 402 лв. и се увеличава с 5.3 на сто спрямо същото тримесечие на 2018 г.
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.8 на сто), следван от доходите от пенсии (27.6 на сто) и от самостоятелна заетост (6.2 на сто). Спрямо второто тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1.1 процентни пункта, доходът от пенсии намалява с 0.5 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 0.4 процентни пункта.
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31.4 на сто), следвани от разходите за жилище (15.5 на сто), данъци и социални осигуровки (14.2 на сто) и разходите за транспорт и съобщения (11.7 на сто).
През второто тримесечие на 2019 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Увеличение се отчита в потреблението на месо – от 8.6 на 8.9 кг, и яйца – от 39 на 40 броя. При повечето хранителни продукти има намаление на консумацията. По-съществено намалява потреблението на: хляб и тестени изделия – от 21.3 на 20.4 кг, зеленчуци – от 19 на 18 кг, кисело мляко – от 7.9 на 7.5 кг, и плодове – от 8.9 на 8.5 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, зрял фасул и захар.

 

Гено ДЪБЕНСКИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *