Оборотът в транспорта и складирането с ръст от 10% за тримесечие

Най-голям ръст е регистриран при дейностите „Сухопътен транспорт“ и „Пощенски и куриерски услуги“, които нарастват спрямо първото тримесечие на 2012 г. съответно с 13.2 и 12.3%. Намаление се наблюдава единствено при „Воден транспорт” – с 8.6%.
Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” нараства с 2.3% спрямо първото тримесечие на 2012 година. Най-голямо е увеличението в „Дейности в областта на информационните технологии“, където се отбелязва ръст с 11.8% в сравнение с предходното тримесечие.
Намаление е регистрирано при дейностите „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика” – с 8.0%, „Издателска дейност“ – с 6.7%, и „Далекосъобщения“ – с 1.4%.
При „Други бизнес услуги” най-висок ръст спрямо предходното тримесечие е регистриран в „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи” и „Други професионални дейности” – съответно с 23.0 и 21.0%.
През второто тримесечие на 2012 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства със 7.0% в сравнение със същото тримесечие на 2011 година. Продължава тенденцията на намаление при „Воден транспорт” – с 24.6%, и „Въздушен транспорт“ – с 0.3%.
Общият календарно изгладен индекс на оборота в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” се увеличава с 3.4% спрямо второто тримесечие на 2011 г., което се дължи преди всичко на „Дейности в областта на информационните технологии”, които отбелязват ръст от 27.2%.
Икономическите дейности, при които е регистрирано намаление, са „Информационни услуги“ – с 10.2%, „Далекосъобщения“ – с 6.0%, и „Радио- и телевизионна дейност“ – с 2.8%.
При „Други бизнес услуги” най-голямо увеличение спрямо второто тримесечие на 2011 г. е отчетено в „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила” – с 29.1%, „Други професионални дейности” – с 25.8%, и „Туристическа агентска и операторска дейност” – с 24.7%. Спад се наблюдава при „Рекламна дейност и проучване на пазари” – с 22.3%

finansi

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *