Общини по морето модернизират канализациите си с европари

Стойността на проекта е 77,4 млн. лева.  С осъществяването му община Созопол ще подобри състоянието на остарялата си ВиК мрежа и изгради пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), която би трябвало да може да обслужва 65 хиляди жители.
Около 6 хил. домакинства ще бъдат присъединени към новоизградената водоснабдителна мрежа. След пречистване на отпадъчните води в станцията се очаква прекратяване на замърсяването на Черно море.
Утре се очаква в сградата на община Несебър  да бъде подписан  договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда” по ОПОС на стойност 98 млн. лв.
Проектът е свързан с разширението и модернизацията на пречиствателната станция за отпадни води в Равда, която пречиства отпадъчните води на Несебър, курортните комплекси Слънчев бряг и Св. Влас, с. Кошарица и Равда, както и на селищата Каблешково, Ахелой и Тънково.
Проектното предложение е втори етап на инвестиционния проект за пречистването на отпадните води на агломерацията  Несебър – Слънчев бряг – Равда. По първия етап община Несебър е изпълнила проект по техническа помощ за „Изработване на инвестиционен проект в две фази – идеен и технически за изграждане на ПСОВ за пречистване на отпадъчни води, к.к. Слънчев бряг – Несебър”.
Отново утре ще бъде направена и първа копка в кв. „Горно Езерово“, община Бургас, по интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води. Проектът е за цялостно изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в зона кв. Горно Езерово, чрез което ще бъде осигурено пречистване на генерираните отпадъчни води от територията на района.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *