От утре стартира търговията с правата на Елана фонд за земеделска земя

От утре (27 септември) стартира търговията с правата, даващи възможност за участие в увеличението на капитала на Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ, докато крайната дата е 10 октомври.

Капиталът на дружеството преди увеличението е 2,496 млн. лв., а след увеличението трябва да стане 19,969 млн. лв. За записване са предложени 17 472 476 акции. Съотношението между издадените права и новите акции е 1/7.

Номиналната стойност на новите акции е един лев, а емисионната стойност – 1.20 лв.

Аукционът за неусвоените права ще се състои нa 19 октомври. Книжата на дружеството приключиха последната борсова сесия на ниво от 1,27 лв.

Днес – 26 септември (понеделник) ще се проведе явен аукцион за продажбата на незаписаните права от увеличението на капитала на Елма АД – Троян.

С решение на Общото събрание на акционерите от 10 август, капиталът на Елма бе увеличен от 853 475 лв. до 2 млн. лв. За записване бяха предложени 1 146 525 права, като всяко от тях дава възможност да се запишат по 1,343 акции.

На търга ще бъдат предложени 180 801 права. За двете седмици, между 1 и 14 септември, правата на Елма се търгуваха на цени между 1,20 и 1,50 лв. Последна сделка с акциите на троянския производител на електродвигатели бе сключена на 20 септември на ниво от 2,95 лв. Офертите по позицията остават на нива от 2,26 лв. купува и 2,95 лв. продава.

Само ден по-късно е началната дата на 13-я централизиран публичен търг, който ще продължи до 7 октомври. На търга ще бъдат предложени акции от 69 дружества, от които девет са публични.

Срещу непарични платежни средства ще бъдат предложени акциите от 21 дружества, а срещу пари – книжата от 45 дружества. За акциите на три дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства).

Под 1% от капитала са пакетите от 43 дружества и при тях пазарната партида е целият пакет, докато при останалите 26 дружества ще може да се купува и по една акция.

Списъкът с дружествата за приватизация посредством ЦПТ и техните параметри може да бъде намерен на официалната страница на борсата, както и на страниците на Investor.bg.

На 28 септември (сряда) е последната дата за сключване на сделки с акции на Петрол АД, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в Общото събрание на акционерите. Самото събрание ще се проведе на 14 октомври, като на него ще се гласуват промени в органите на управление на дружеството.

В последната търговска сесия книжата на Петрол отбелязаха минимално понижение от 1,76% до средна цена от 3,91 лв.

За трите работни дни от предходната седмица SOFIX добави 10,84 пункта, или 1,24%, до 886,73 пункта, докато BG40 се понижи с 0,77 пункта, или 0,57%, до 133,27 пункта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *