Печалбата на банките за осем месеца спадна с над 43% на годишна база

Към 31 август печалбата на банковата система е 686 млн. лв., или с 43,4% (527 млн. лв.) по-малко от отчетената за първите осем месеца на миналата година, показва банковата статистика. Спадът се дължи на извънредната ситуация заради коронавируса при по-слаба икономическа активност. Наблюденията на Investor.bg показват, че през първите седем месеца печалбата падна с 43% на годишна база.

Финландия има 10 пъти повече банки от България, но в тях работят с 10 000 по-малко хора - Money.bg

От централната банка обявиха, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на август са 491 млн. лв. и са нараснали със 103,3% спрямо отчетените за осемте месеца на 2019 г. 241 млн. лв.

През август балансовото число се увеличава с 1 млрд. лв. (0,9%) до 118,8 млрд. лв. в резултат от нарастването на депозитите и на собствения капитал, информира investor.bg.

ЕК отчете стабилни банки в България | Бизнес.dir.bg
 Увеличение е отчетено в паричните салда в централни банки, в другите депозити на виждане, в кредитния портфейл и в инвестициите в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, а намаление – в дълговите ценни книжа.

В края на миналия месец делът на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане е 19,4%, този на портфейлите с ценни книжа – 13,9%, а на кредитите и авансите – 61,9%.

Отношението на ликвидно покритие към 31 август е 266,5% (при 255,1% в края на юли). В края на август ликвидният буфер е 30,7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 11,5 млрд. лв.

Кои са седемте най-печеливши банки в България?

В БНБ изчисляват, че общите брутни кредити и аванси спрямо 31 юли 2020 г. се увеличават със 192 млн. лв. (0,2%) до 77 млрд. лв. в края на август.

Вземанията от кредитни институции намаляват с 13 млн. лв. (0,1%) до 9,6 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 205 млн. лв. (0,3%) до 67,4 млрд. лв.

Увеличават се заемите за домакинства (със 199 млн. лв.) и за сектор „Държавно управление“ (с 90 млн. лв.).

Намаляват кредитите за други финансови предприятия (с 62 млн. лв.) и за фирмите (с 23 млн. лв.).

През август депозитите в банковата система се увеличават с 892 млн. лв. (0,9%) до 100,7 млрд. лв. Нарастват спестяванията на бизнеса (с 830 млн. лв.), на домакинствата (с 263 млн. лв.), на кредитните институции (с 51 млн. лв.) и на сектор „Държавно управление“ (със 17 млн. лв.).

Спад (с 269 млн. лв.) е отчетен при спестяванията депозитите на други финансови предприятия.

Съмнителни транзакции са преминали и през банки в България - От деня - БНР Новини

Собственият капитал в баланса на банковата система през месеца се увеличава със 143 млн. лв. (0,9%) до 15,2 млрд. лв. Нарастват внесеният капитал, натрупаният друг всеобхватен доход и печалбата, отчитат в централната банка.

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 31 август са подадени общо 124 997 искания за задължения с брутна балансова стойност 10 187 млн. лв. От тях са одобрени 108 748 броя за 9072 млн. лв.

Предприятията са заявили 15 356 броя за 7814 млн. лв., от които са одобрени 14 120 броя за 6955 млн. лв. От домакинствата са подадени 109 641 броя искания за 2373 млн. лв., от които са одобрени 94 628 броя за 2117 млн. лв.

Спрямо 31 юли общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 1561 броя, а брутният размер на одобрените задължения – обект на частния мораториум, нараства с 11 млн. лв.

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *