Платежният ни баланс се сви двойно за година

Платежният баланс на България се влоши през август, като има рязко свиване на излишъка по текущата сметка спрямо предходната година, показват данни на БНБ.

Балансът по текущата и капиталовата сметка на България през август 2014-а година е положителен и възлиза на излишък от 476,4 млн. евро, но почти двойно по-слаб от излишък за 931,3 млн. евро през август 2013-а година.

За първите осем месеца на настоящата година текущата и капиталовата сметка е положителна и в размер на 1,2867 млрд. евро (3,2% от БВП) при излишък за 1,5098 млрд. евро (или 3,8% от БВП) за същия период на изминалата година, показват днешните данни на Централната банка на страната (БНБ).

Балансът по текущата сметка през август е положителен и възлиза на 415,5 млн. евро при двойно по-голям излишък в размер на 858,8 млн. евро за август 2013-а година, като за първите осем месеца на годината текущата сметка е положителна и възлиза на 808,8 млн. евро (2% от БВП), но при излишък за 1,2577 млрд. евро (3,1% от БВП) за периода януари – август 2013-а година.

През август 2014-а година търговското салдо на страната остава на дефицит от 157,7 млн. евро спрямо дефицит за 107,9 млн. евро преди година (през август 2013-а), като търговският дефицит за първите осем месеца на настоящата година е в размер на 1,8612 млрд. евро (цели 4,6% от БВП) при дефицит за 1,3994 млрд. евро (3,5% от БВП) за същия период на миналата година. Износът (FOB) е в размер на 1,9353 млрд. евро за август 2014-а година, като се понижава с цели 67,4 млн. евро (с 3,4%) в сравнение с износ за 2,0028 млрд. евро през август 2013-а година.

За първите осем месеца на годината износът е в размер на 14,2644 млрд. евро, като намалява с 422,4 млн. евро (спад с 2,9%) спрямо износ за 14,6867 млрд. евро през същия период на 2013-а година. В същото време вносът (FOB) за август е в размер на 2,093 млрд. евро, като нараства с 198,1 млн. евро (повишение с цели 10,5%) спрямо внос за 1,8949 млрд. евро през август 2013-а година.

За първите осем месеца на настоящата година вносът в България нараства с 0,2% (повишение с 39,4 млн. евро) до 16,1255 млрд. евро спрямо периода януари – август 2013-а година, когато вносът беше в размер на 16,0862 млрд. евро.

Финансовата сметка за август е отрицателна и в размер на 59,1 млн. евро при отрицателна сметка за 463,5 млн. евро преди година (август 2013-а), като за първите осем месеца на годината финансовата сметка е положителна и в размер от 1,0316 млрд. евро (2,5% от БВП) при дефицит за 1,2759 млрд. евро (3,4% от БВП) за същия период на 2013-а година.

Според БНБ преките чуждестранни инвестиции в страната през август възлизат на 235,3 млн. евро при преки инвестиции за 103,1 млн. евро преди година. За първите осем месеца на 2014-а година преките чуждестранни инвестиции в България са в размер на 1,2214 млрд. евро (3% от БВП) спрямо инвестиции за 1,1739 млрд. евро (2,9% от БВП) през януари – август 2013-а година.

Общият финансов баланс през август е положителен и в размер на 179,6 млн. евро при отрицателен общ баланс за 129,2 млн. евро преди година, като за януари – август 2014-а година общият финансов баланс на страната е на излишък от 750,9 млн. евро (1,9% от БВП) при дефицит за 396,6 млн. евро (1% от БВП) за същия периода на миналата година.

Резервите на БНБ се повишават през август 2014-а година със 179,6 млн. евро при понижение от 129,2 млн. евро през същия месец на миналата година, като за първите осем месеца на настоящата година резервите на Централната банка се повишават със 750,9 млн. евро при намаление от 396,6 млн. евро за същия период на 2013-а година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *