Софтуер дебне за забавени заплати

До края на месец юни, началото на месец юли 2012 г., Главната инспекция по труда ще внедри софтуер за проследяване задълженията на работодателите относно изплащането на трудови възнаграждения в проверяваните предприятия. Софтуерът ще даде възможност да се наблюдава процесът и динамиката на изплащане на трудовите възнаграждения в проверените от инспекторите по труда предприятия:  какъв е размерът на дължимите трудови възнаграждения, за какъв период от време е забавянето; изпълнени ли са в определения срок дадените от Инспекцията по труда предписания; кои работодатели как изплащат забавените заплати – дали се изплаща цялата дължима сума; дали се изплаща частично, по утвърден график след постигнато споразумение между работещите и работодателят; появата на нови работодатели със задължения за изплащане на забавени заплати.
От Инспекцията по труда са направени и предложения до министъра на труда и социалната политика за допълнение на Наредбата относно съдържанието и реда за изпращане на уведомленията за регистриране на трудови договори. Предложението е в съдържанието на уведомлението, което се подава в НАП при регистрация на трудовите договори, работодателите да посочват продължителността на работния ден и да изпращат уведомление и в случаите, когато се променя продължителността на работния ден.
С вписването на продължителността на работния ден и промяната на работното време, контролните органи ще могат да осъществяват по-ефективен контрол и върху осигуряването на междудневните и междуседмичните почивки на работещите. Това съобщи Георги Милчин, главен секретар на ГИТ, по време на съвместните проверки, проведени от ГИТ и НАП в столицата в периода от 28 май до 2 юни т.г.
През седмицата са проверени 530 обекти, предимно в сферата на търговията, ресторантьорството и услугите. Установени са 80 лица, полагащи труд без сключени и регистрирани в НАП трудови договори. Установени са 345 нарушения, свързани с продължителността на законно установеното работно време. По заплащането на труда са констатирани 115 нарушения.
За всички констатирани нарушения са съставени актове за установени административни нарушения и предстои издаване на наказателни постановления, като размерът на глобите е в размер от 1500 до 15 000 лв.
Наблюдава се процес на дисциплиниране на работодателите, който се изразява във все по-често преминаване от непълно работно време на пълно работно време; сключване и регистриране на писмени трудови договори, изплащане на забавени трудови възнаграждения и дължими осигуровки, сочат резултатите от проверките в столицата. За половин година съвместните усилия на НАП и Главна инспекция по труда дадоха резултат – 30 000 четиричасови договори са преминали в такива на пълен работен ден.
От Националната агенция за приходите съобщават, че съвместните проверки на Националната агенция за приходите (НАП) и Главна инспекция по труда са установили повече нарушения на трудовото законодателство, отколкото на данъчното. От началото на съвместните проверки са установени само дванадесет нарушения на данъчното законодателство, които не са със свързани касови апарати, а по-скоро несъответствия на касовите наличности. Например при отчетен оборот 1000 лева в касата има 1200 лева. Това не са тежки нарушения, уточни Росен Бъчваров, говорител на НАП.
В хода на проверките, инспекторите по труда са установили престиране на труд от лица без трудов договор, регистрирани като безработни в бюрата по труда. В охранителна фирма работещите са назначени с трудови договори на два часа, в хода на проверките е установено, че работният им ден е по 15 часа. В търговска фирма с 15 обекта работещите се водят с работно време от два часа, а реално работят по 15 часа. По време на проверка в столична пицария бе заварено да работи непълнолетно лице, без поискано и издадено от Инспекцията по труда разрешение за наемане. За случая ще бъде уведомена прокуратурата. При проверка на един от екипите само за една нощ от 200 заварени работещи, за 64 е установено, че се водят на 4-часов работен ден.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *