Химимпорт придобива контрола върху Асенова крепост

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия, осъществена под формата на контрол от „Химимпорт Инвест“ АД върху „Асенова крепост“ АД, гр. Асеновград, посредством сделки с ценни книжа.
Асенова крепост е публично акционерно дружество с дългогодишен опит като производител на полимерни опаковки и материали с приложение в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, химическата промишленост и др.
За да оцени ефекта от сделката, КЗК изследва положението на двете предприятия на пазара на полимерни опаковки и материали преди и след концентрацията.
Анализът показва, че никое от дружествата на Химимпорт Инвест не осъществява дейност на съответния пазар и на свързани с него пазари и поради това не може да се очаква промяна в неговата структура.
Чрез сделката Химимпорт Инвест цели да увеличи пазарния дял и да подобри финансовите показатели на придобиваното предприятие. Холдингът планира да разработи нови изделия по изисквания на клиенти, както и да внедри нови мощности за рециклиране на вторични пластмаси от битови отпадъци. В дългосрочна перспектива дружеството предвижда и разнообразяване на продуктовата листа.
КЗК разрешава концентрацията, като счита, че сделката няма да има негативно отражение върху ефективната конкуренция на съответния пазар.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *