Цените на производител тръгнаха нагоре

Увеличението е в преработващата промишленост – с 2.3%. Намаление на производствените цени обаче е регистрирано в добивната промишленост – с 1.1% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.4%.
В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали – със 7.2%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 1.6%.
за година
Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2010 г. нараства с 2.8% в сравнение със същия месец на 2009 г. Цените се увеличават в добивната промишленост – с 18.6% и в преработващата промишленост – със 7.7%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано намаление – с 9.7%.
Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо миналата година е отчетено при производството на основни метали – с 27.8%; тютюневи изделия – с 20.0%; и превозни средства, без автомобили – с 5.2%. Намаление на цените се наблюдава при производството на дървен материал с 8.5%; на изделия от други неметални минерални суровини – с 5.4%; на метални изделия, без машини и оборудване – с 5.3%.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *