Хората между 40 и 50 г. са по-склонни да се преквалифицират

Най-активно участие в професионално обучение имат хората на средна възраст между 40-49 години (34%), следвани от групата на 30-39 годишните

Повече

Само 2% от земята у нас се обработва по биологичен начин

Едва 8,5% от земеделската земя на територията на Европейския съюз се обработва по биологичен начин, сочат данните в Новия план за

Повече