Изписват пациенти с епикриза и финансов отчет

Изписват пациентите и при излизане от болницата, освен епикризата, те да получават и счетоводен документ за стойността на извършените манипулации.

Прочетете повече