Държавните военни заводи с нов икономически ръст

Военните конфликти в региони, които са основни пазари за българските производители на специална продукция, продължават да подобряват резултатите на държавните дружества от сектора.

Това показват отчетите им за 2016 г. и за първото тримесечие на тази година. Същите фактори влияят и на частните компании, които вероятно ще имат подобни резултати, но засега все още не са публикували отчетите си.

Най-големият държавен завод в сектора – сопотският ВМЗ, който допреди няколко години беше на ръба на фалита, е повишил приходите си четири пъти през миналата година, а печалбата му е нараснала над седем пъти. Рязко е нараснал и броят на работниците, след като дружеството откри два нови цеха. Подписаните договори за поръчки обещават подобряването на резултатите да продължи.

Положителна е тенденцията и при търговеца „Кинтекс“ и по-малкия производител НИТИ – Казанлък. Отложени плащания по договори са причината „Кинтекс“ да отчете рязък скок на приходите за първото тримесечие на тази година, като резултатът дори надвишава продажбите за цялата 2016 г.

Съживяване в Сопот

Резултатите на най-голямото държавно дружество в сектора – ВМЗ, показват, че започналото през 2014 г. съживяване не е било временно. Освен че отчита значително увеличение на приходите и печалбата (виж таблицата), през миналата година компанията е наела и над 1000 нови работници, като средният им брой е достигнал 3631 души (2580 през 2015 г.). Ръстът продължава и през тази година, като към първото тримесечие на годината наетите са били средно 4483 души. За увеличение на поръчките говорят и разходите за материали, които са се повишили повече от три пъти през 2016 г. Основните пазари на компанията са Близкият изток, Индия, Северна Африка, бившите социалистически държави и бившите съветски републики, които използват оръжейни системи, за които ВМЗ прави боеприпаси.

През 2016 г. компанията направи и няколко инвестиции, с които разшири капацитета си и модернизира производството. На площадката в Иганово дружеството ремонтира два цеха – за стартови заряди и за гранати, с което капацитетът за производство на тези продукти нарасна с 50%. Обновен е бил и участък за производство на детайли от термопластична пластмаса, така че предприятието да може да покрива нуждите си от пластмасови детайли за произвежданите в по-голямо количество взриватели, става ясно от доклада за дейността. Общата инвестиция в Иганово е от порядъка на 7 млн. лв. и е финансирана със собствени средства, каза при откриването на цеховете изпълнителният директор Иван Гецов. Инвестиции имаше и на площадката в Сопот, където компанията направи ремонт на сградите и купи над 100 нови машини, с което увеличи производствения капацитет. Роботизирано беше корпусното производство и беше открито ново галванично отделение за междуоперационна обработка. С разширения капацитет през 2016 г. във ВМЗ са произведени над 300 хил. изделия. Компанията започна да подновява и автомобилния си парк, като закупи над 50 нови транспортни средства за 1.25 млн. лв.

През първото тримесечие на тази година общите приходи на дружеството се свиват, но причината е отрицателният резултат в графата „други доходи“, който идва основно от загуби от курсови разлики. В същото време продажбите нарастват с 1.7% до 93.1 млн. лв. Разходите за материали се увеличават повече от два пъти, което е и причината компанията да отчете по-ниска печалба за периода.

Прогнозите на компанията за тази година са положителни. Към момента ВМЗ има подписани дългосрочни договори и поръчки за над 1 млрд. лв. Само през тази година се очаква да бъдат изпълнени договори за 600 млн. лв.

Търговецът „Кинтекс“

Търговското предприятие „Кинтекс“ също отчита добри резултати. През миналата година компанията е изнесла военна продукция за 79.8 млн. лв., което е малко под отчетените 81.1 млн. лв. за предходната година. Основният проблем на дружеството е липсата на свободен паричен ресурс, с който да финансира бъдещи договори. Голяма част от парите на компанията са блокирани за банкови гаранции, замразени средства има и във фалиралата Корпоративна търговска банка. „Кинтекс“ има кредити от държавната Българска банка за развитие (10 млн. евро) и Банка ДСК (12 млн. евро), както и търговски заеми, включително от Държавна консолидационна компания, под чийто контрол премина през 2016 г. От отчета става ясно още, че дружеството няма забавени плащания по лихви и главници.

Според доклада на ръководството компанията възвръща добрите си позиции в Индия, където е бил реализиран износ на значителна стойност. Голям е бил обемът и на експорта към Алжир. Друг ключов клиент на дружеството е министерството на отбраната на Етиопия. Върху резултатите на компанията за 2016 г. негативно се е отразил отложеният износ за Индия в размер на 22.2 млн. лв. през януари, както и забавено плащане на поръчка за Алжир на стойност 15.9 млн. лв. Именно плащанията по тези договори са причината приходите на дружеството през първото тримесечие на тази година да скочат почти четири пъти спрямо същия период на миналата година. Нещо повече – резултатът към края на март е по-висок, отколкото за цялата 2016 г.

Конкуренция в Казанлък

Далеч по-малкото НИТИ – Казанлък, което произвежда основно учебно-тренировъчни средства и полицейски боеприпаси, отчита спад на приходите и печалбата през 2016 г., но реалните резултати зад числата са по-добри. Макар че общите приходи на дружеството намаляват, тези от продажби на продукция, които са основното перо, се увеличават със 17% до 1.8 млн. лв. Намалението в другите приходи се дължи на незначителния размер на отписаните през годината задължения в сравнение с предходната година, се посочва в доклада за дейността. През 2015 г. компанията отписа 607 хил. лв. публични задължения по главници и лихви заради изтекъл давностен срок. Това е и причината за по-големия положителен финансов резултат тогава и съответно за отчетения спад през 2016 г. Разходите по икономически елементи на дружеството през миналата година се увеличават заради по-големия обем от произведена и продадена продукция, както и заради по-високите разходи за персонал.

Значително се увеличават приходите от продажби и през първите три месеца на тази година, което се дължи както на основни за компанията изделия, така и на нови продукти. По-големите обеми са и причината за близо двойния ръст на разходите. Печалбата към края на март е 3.5 пъти по-голяма от същия период на миналата година.

От доклада на ръководството за 2016 г. става ясно, че компанията има проблем с осигуряването на работна ръка заради високите възнаграждения, които предлага частният завод „Арсенал“. Бумът във военното производство през последните години изостри конкуренцията за работници и накара предприятията да започнат да предлагат по-високи възнаграждения.

Сред факторите, определящи развитието на компанията, от НИТИ посочват подема на производство на военна продукция в световен мащаб, относителната устойчивост на легитимния сектор от пазарите в Северна Африка и Далечния изток, както и значителното намаляване на дела на продажбите на военна продукция „втора употреба“ заради практическо изчерпване на наличностите и остаряване. Върху дейността на компанията през 2016 г. ефект са оказвали натрупаните до 2009 г. големи данъчни и осигурителни задължения и лихви по тях, за изплащането на които е бил ангажиран оборотен финансов ресурс, информира capital.bg. През миналата година компанията окончателно е обслужила тези задължения.

 

 

 

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *