Световната банка: 70-100 млн. изпадат в крайна бедност заради пандемията

От 70 милиона до 100 милиона души ще изпаднат в крайна бедност заради пандемията от Covid-19. Това ще е резултатът

Повече

Световната банка очаква свиване на българската икономика с 6,2% тази година

Световната банка намали драстично прогнозата си за икономически ръст на България през тази година на фона на последствията от коронавирсната

Повече

Световната банка очаква спад от 3,7% на БВП в България през 2020г.

След като постигна по-висок от очаквания ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2019 г., българската икономика, в синхрон с

Повече

Световната банка понижи прогнозата си за икономиката на България

Световната банка понижи прогнозата си за икономиката на България, като вече залага на растеж от 3,8% през 2018 година, което

Повече

Световната банка не приема БВП за достатъчен икономически показател

Достатъчно добър показател за състоянието на икономиката ли е брутният вътрешен продукт (БВП)? Според нов доклад на Световната банка БВП,

Повече

Световната банка очаква 3,1% растеж на глобалната икономика

Световната банка прогнозира растеж на глобалната икономика с 3,1% за тази година, което е най-добрият резултат от 7 години, се

Повече

Световната банка поиска КФН да гарантира независимостта си от правителството

Световната банка препоръча редица мерки за повишаване на административния и надзорния капацитет на Комисията за финансов надзор (КФН) в приключилата

Повече

Световната банка (СБ) понижи очакванията си за икономическия растеж на България

Световната банка (СБ) понижи очакванията си за икономическия растеж на България през 2017 г., но е по-оптимистично настроена за динамиката

Повече