Безработните дължат 18,40 лв. на месец за здравна вноска

От 1 януари 2017 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение

Още ...