За 50% от българите втората пенсия няма да надхвърли 50 лв

Плачевни прогнози за първите пенсионери, които ще получават втора пенсия от универсалните фондове, публикува вчера социалното министерство в концепция за

Още ...

72% от самотните майки в България са на прага на бедността

Майки, които отглеждат децата си сами, в риск от бедност и преживели насилие, ще получат нова професия и по-сигурно бъдеще

Още ...

Градус АД внесе проспект за първично публично предлагане в КФН

    Градус АД внесе в Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за първично публично предлагане на акции. Намерението за

Още ...

Населението намалява, а заетите растат

Заетите растат, безработицата пада, но населението ни продължава да намалява.Повишаването на коефициента на заетост в България е повече статистически резултат

Още ...