Над 7,7 млн. евро са заложени в програмата ни за трансгранично сътрудничество с Македония до 2009 г.

Днес в Кюстендил ще се проведе първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество между България

Повече