Find more about Weather in Пловдив, BU
{escaped}  
 
06.02.2016 11:08

Всеки 3-ти живее в тежки материални лишения, според данните на Евростат за 2014 г. Това означава, че тези хора не могат да покрият основните си разходи като сметки и наем на жилището си например.

още>>

05.02.2016 15:29

Според народните представители има сериозни основания за опасението, че новоприетият закон може да се превърне в инструмент за злоупотреби с публични средства и корупционни практики.

още>>

виж всички статии от актуално

Авал

Менителнично поръчителство по търговското право, което се дава на трето лице, често банка за цялата или част от номиналната стойност на менителницата. Авал се дава от лице с доказана платежоспособност, с което се увеличава надеждността на менителницата и се улеснява нейното обръщение. След като една менителница е приета и подписана от длъжника, банката прибавя подпис, придружен с думите "per aval", с което става солидарен длъжник по нея.

Анкета


Нуждае ли се България от собствен икономически и социален модел?
Да
Не
Нямам мнение